Ketering

U zavisnosti od vrste događaja, možemo da vam predložimo ketering usluge, koje će upotpuniti Vaš događaj. U dogovoru sa Vama, osmislićemo koncept koji najviše odgovara vašim zahtevima. U nastavku predstavljamo nekoliko predloga menija, gde se svaki može prilagođavati Vašim potrebama i zahtevima

Predlog menija 1

Predlog menija 2

Predlog menija 3